De tuinman en de Dood

door | apr 5, 2020 | Geest, Geluk, Gezondheid, Uitgelichte artikelen, Verbondenheid

We kunnen zelf beslissen, of we ons denken laten beheersen door angst, of niet. Oefening in loslaten is een manier om geestelijke rust te bewaren in turbulente tijden.
Inhoud De tuinman en de Dood

Veel mensen zijn bang. Bang voor de dood. Bang voor het lijden dat hen zelf kan overkomen, of het verdriet dat hen zal overkomen als hun dierbaren iets overkomt. Angst is op zichzelf een nuttige emotie, omdat het ons kan behoeden voor gevaar: als we ervaring met een gevaarlijke situatie hebben opgedaan, of als wij door onze ouders ergens voor gewaarschuwd zijn, kunnen we met die kennis voorkomen dat we in een gevaarlijke situatie belanden en fysieke of emotionele pijn ervaren, of zelfs het leven laten.

omdat het ons kan behoeden voor gevaar: als we ervaring met een gevaarlijke situatie hebben opgedaan, of als wij door onze ouders ergens voor gewaarschuwd zijn, kunnen we met die kennis voorkomen dat we in een gevaarlijke situatie belanden en fysieke of emotionele pijn ervaren, of zelfs het leven laten.

Dezer dagen moet ik vaak denken aan het gedicht “De tuinman en de Dood” van P.N. van Eyck uit 1925 (dat is geïnspireerd op een parabel van de soefi-mysticus Rumi):

“Een Perzisch edelman:
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in; ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar ik zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.
‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’
Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’ ”

Het menselijk lijden

Boeddha was diep geraakt door het lijden, dat de mens overkomt en waar we onder gebukt gaan. Jarenlang heeft hij daar over nagedacht en er over gemediteerd. Om tot de conclusie te komen, dat hij de mens wilde leren het lijden los te laten. Veel van zijn leerstellingen draaien om perceptie. Hoe kijk je naar de wereld om je heen, hoe interpreteer je wat je ziet? En is wat je denkt te zien wel de waarheid en de werkelijkheid? En vooral: laat je niet leiden door impulsieve emoties, maar kijk, kijk, en kijk nog eens voor je oordeelt.

Slaaf van angst

De stoïcijn Seneca schreef in zijn “Brieven aan Lucilius” zijn leerling het volgende over angst. Hij schreef: “Sommigen zijn slaaf van ambitie, anderen van wellust. Maar allen zijn wij slaaf van angst”.

Angst kan ons leven zo gaan beheersen, dat de angst en de gevolgen ervan erger zijn, dan het gevaar dat we proberen te vermijden.

Het gezegde: “De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest” is een andere manier om dit onder woorden te brengen. De boodschap er achter is: verlies je niet in angst voor van alles wat je zou kunnen overkomen. Want veel van wat je vreest, gebeurt niet. En als je het één probeert te ontlopen, dan zou wel eens kunnen blijken dat je je noodlot op een andere plek ontmoet.

Kies zelf wat je denkt

De Amerikaans-Hongaarse psychologe Edith Eger is in Auschwitz aan de dood ontkomen. Haar ouders en grootouders hebben het niet overleefd. Nu in de 90, heeft ze haar leven gewijd aan het behandelen van het post-traumatische stress syndroom (PTSS).

Eén van de meest wijze lessen die zij uitdraagt is dat je een afschuwelijke ervaring niet kunt vergeten. Maar je hebt wel een keuze: je kunt zelf beslissen of je die ervaring jou laat definiëren, of je je hele leven en al je gedachten daarop toespitst en aan niets anders meer denkt. Of niet.

Loslaten

Mingyur Rinpoche legt in een kort en uiterst leerzaam filmpje uit, dat we in ons denken voortdurend worden gedomineerd door onze ‘monkey mind’. Die ons voortdurend bestookt met allerlei meningen, emoties, waarschuwingen, opdrachten enz.. De ‘monkey mind’ is ons sociale superego, dat ons probeert te behoeden voor sociale missers. Maar het is niet verstandig steeds naar die ‘monkey mind’ te luisteren. En vooral niet om alles wat die roept als waar aan te nemen. Door meditatie kun je oefenen hoe je die dwingende gedachten los kunt laten. En hoe je dus de controle over je gedachten terug kunt nemen, juist door los te laten.

Moeten we dan roekeloos zijn?

Ik wil niet zeggen, dat we niet voorzichtig moeten zijn. Of dat we ons nooit zorgen moeten maken. Zorgen hebben om anderen is een belangrijke uitdrukking van liefde. Roekeloosheid is voor de dwazen.

Maar even dwaas zijn we, als we ons hele leven, ons hele denken, laten beheersen door angst. Als we alleen nog maar obsessief bezig zijn met wat ons misschien wel zou kunnen overkomen. En alleen maar dáárover steeds alle nieuwsberichten volgen en aan niets anders meer kunnen denken. Ons laten definiëren door angst, ons tot slaaf van angst maken.

Het is niet makkelijk. Maar probeer toch een stap terug te nemen en in je gedachten “los te laten”. Uiteindelijk bewijs je jezelf en je omgeving daarmee een dienst. Want voortdurend leven in angst is niet goed voor je geestelijke en fysieke gezondheid en die van de mensen om je heen.

Stay safe.

Maarten de Vries, 5 april 2020

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/maarten-admin/" target="_self">Maarten de Vries</a>

Maarten de Vries

Position

ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming. Vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving ben ik met de website keepondreaming begonnen. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Alles over Geest

Niet-weten is weten

Niet-weten is weten

Ik heb de plank in vele vormen en maten talloze malen misgeslagen. Zodoende weet ik een hoop over een hoop, maar bovenal dat ik nagenoeg niets met zekerheid kan zeggen. En sinds ik dat weet, dat ik niet weet, heb ik het vrijwel altijd bij het juiste...

Dromen delen

Dromen delen

Dromen delen Aangezien er afgelopen maand nog geen dromen zijn ingestuurd, maak ik van de gelegenheid gebruik om juist dit, het delen van dromen, te bespreken.  Om een droom te delen moeten we allereerst een droom hebben. En hoewel iedereen elke nacht meerdere...

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

In een vorige blog heb ik uitgelegd wat Wu Wei betekent en waar de idee vandaan komt. Kort gezegd is Wu Wei het handelen in overeenstemming met de natuurlijke stroom van het universum. Hierdoor ben je effectief zonder gefrustreerd te raken. Ook heb ik duidelijk...

Bewust ademhalen

Bewust ademhalen

Ademhalen is volgens de yogi één van de belangrijkste manieren om energie uit te wisselen met je omgeving. De beheersing van de ademhaling noemen zij pranayama. Via de inademing neem je energie op uit de omgeving en via de uitademing laat je de energie los die je niet...

Muziektherapie:

De radio staat aan en plots komt er een bekend nummer op, eentje waarbij je gedachtes direct naar een actieve herinnering springen. Die ene vakantie in de Italiaanse zomerzon, dat bijzondere barretje van de eerste date of het afscheid van een dierbare vriendin. Je...

Wandelen is behandelen

Wandelen is behandelen

Wandelen doe je in de buitenlucht, of beter gezegd, buitenshuis. Een rondje wandelen doen we allemaal wel eens, helemaal in deze pandemie waarin we veel van onze tijd spenderen in of rond het huis. Dat je er dan af en toe even uit wil, is dan ook geen verrassing. Een...

De Dromenvanger

De Dromenvanger

De rubriek De Dromenvanger behandelt de theoretische kant van de droominterpretatie vanuit de praktijk. Aan de hand van ingestuurde dromen belicht droomduider Timo Waagmeester iedere maand het proces, de wetenschap en het mysterie van droominterpretatie. Als je een...

100% Zelfvoorzienend

100% Zelfvoorzienend

Ik woon met mijn vrouw en kind off the grid in een pittoresk boerderijtje op een berg in Catalonië. Onze homestead ligt aan een beek in een sprookjesachtig food forest midden in de natuur. We hebben een uitgestrekte Permcultuur tuin met vele soorten...

Mijmeringen over de lockdown

Mijmeringen over de lockdown

Een nieuw jaar, dezelfde lockdown. Elke ochtend opstaan om een dag te beginnen die je gister al hebt beleefd, en de dag ervoor en ook de dag dáárvoor en eigenlijk de afgelopen twee maanden. De dagen gaan langzaam en de weken trekken voorbij in een grote sleur. Ik ben...

Wat houdt mediteren nou precies in?

Wat houdt mediteren nou precies in?

Sommige mensen denken dat mediteren betekent dat je elke gedachte en emotie moet blokkeren en in uiterste stilte moet zitten. Anderen denken weer dat het de bedoeling is om in een hogere staat van bewustzijn te raken. Maar wanneer jij gespannen ‘ik moet mediteren, ik...