Verbreding van de kring

Keepondreaming inspireert tot aandacht en bewustzijn. Die focus werkt als een steen in een vijver, een rimpeling die door je leven en de wereld om je heen gaat en verandering brengt. Alleen zo vind je werkelijk geluk. Omdat alles met elkaar verbonden is, betekent het bevorderen van je eigen geluk ook het vergroten van het geluk van anderen.

De ultieme missie van Keepondreaming is de verbreiding van geluk en menselijk welzijn.

Keepondreaming gaat op zoek naar geïnspireerde mensen, mensen die inspireren, maar ook mensen die heel praktisch bezig zijn met geestelijke verdieping in het dagelijkse leven en naar verrijking van het bestaan.

 

Missie

Waarover gaat Keepondreaming?

 

Keepondreaming gaat over de diepere beweegredenen van de mens en de zoektocht naar wat je in het leven drijft. Keepondreaming zoekt vrijmoedig naar de essentie van het leven. Zonder dromen is er niets!

Centrale thema’s zijn bewustwording, persoonlijke groei en de sleutel tot geluk. Keepondreaming is voor mensen die op zoek zijn naar authenticiteit, inzicht en inspiratie. Keepondreaming staat open voor de wereld en de filosofische en spirituele wereld daarachter. Zonder vaag of zweverig te worden, met gezond verstand.

Keepondreaming is ongebonden en gaat niet uit van dogma’s of leerstellingen die “de waarheid” verkondigen. Keepondreaming staat voor een open en onbevooroordeelde, kritische geest in verwondering over de mens, de mensen, de natuur en het leven.

Het logo van Keepondreaming en de structuur van de website brengen de uitbreidende sfeer van invloed tot uitdrukking. Vertrekpunt is het diepste innerlijk (bewustzijn), en dit verbreedt zich in concentrische ringen naar je eigen lichaam en gezondheid, de relatie tot de mensen om je heen en uiteindelijk tot de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Keepondreaming inspireert tot aandacht en bewustzijn. Die focus werkt als een steen in een vijver, een rimpeling die door je leven en de wereld om je heen gaat en verandering brengt. Alleen zo vind je werkelijk geluk. Omdat alles met elkaar verbonden is, betekent het bevorderen van je eigen geluk ook het vergroten van het geluk van anderen.

De ultieme missie van Keepondreaming is de verbreiding van geluk en menselijk welzijn.

 

Wat is het doel van Keepondreaming?

Keepondreaming is er ook om dromen waar te maken, om idealen te verwezenlijken. Op een eigenzinnige, authentieke, innoverende en ongebonden manier.

Keepondreaming wil geïnspireerde mensen verbinden en met hen samen anderen inspireren. Mensen die bezig zijn met geestelijke verdieping en verrijking van het bestaan in het dagelijkse leven. Dat kan ook op een heel praktisch niveau. Bij voorbeeld door coaching, bewustwording van goede voeding en omgaan met je partner of je kinderen. Of door je aan het denken te zetten wat ‘het goede leven’ inhoudt, al dan niet aan de hand van wat filosofen of beroemde denkers daarover gezegd hebben.

Door kennis en ervaring te delen met de bezoekers van de website, en het op andere manieren uitdragen van informatie hoe je zelf gelukkiger kunt worden en anderen kunt helpen gelukkiger te worden, streeft Keepondreaming naar het werkelijk vergroten van het bruto menselijk geluk.

Hoe wil Keepondreaming haar doel nastreven?

Partners

Om haar doel na te streven wil Keepondreaming een grote groep mensen om zich heen verzamelen als ‘partners’ van Keepondreaming, die zich als coach, schrijver, spreker, of op welke andere manier ook bezig houden met bewustwording, persoonlijke groei en geluk. De website en andere media bundelen hun kennis en ervaring, om die uit te dragen en anderen zo te helpen gelukkiger te worden. Keepondreaming is daarmee tegelijkertijd een platform voor haar partners en bevordert hun eigen bezigheden vanuit de wederzijdse verbondenheid.

Publicaties via allerlei media

Om de inzichten van Keepondreaming en haar partners te verbreiden publiceert Keepondreaming blogs op de website. Alle andere middelen (media) worden ook ingezet. Daarbij valt te denken aan nieuwsbrieven, een magazine, e-books, vlogs en instructiefilmpjes, online cursussen en webinars.

Activiteiten

Ook zullen er workshops georganiseerd worden, cursussen enz. door Keepondreaming zelf of in samenwerking met (verzorgd door) de partners van Keepondreaming. Activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten. Ook bijeenkomsten van partners, om samen te brainstormen over de door Keepondreaming verder te volgen richting en te starten activiteiten.

Verdienmodel

Voor het ondernemen van deze activiteiten is natuurlijk ook geld nodig. Keepondreaming ziet geld als een fysieke drager van vertrouwen: een ruilmiddel dat zegt “ik heb wat over voor jouw inspanningen en hiervoor kun je bij mij iets halen wat jij nodig hebt”. De huidige financiële crisis is dus een crisis van vertrouwen. Problemen ontstaan, als geld geen vertrouwen in elkaar meer uitdrukt. Of als dat vertrouwen wordt misbruikt, doordat mensen zich geld toe-eigenen dat niet toevertrouwd is, dat niet in verhouding staat tot wat zij voor anderen betekenen.
Omdat Keepondreaming authentiek en integer is (en blijft), zal het vertrouwen in Keepondreaming alsmaar groeien en zullen mensen ook bereid zijn voor de uitgaven en activiteiten van Keepondreaming te betalen. Doordat Keepondreaming niet opgebouwd wordt met grote investeringen zal het geld (‘rendement’) niet de boventoon gaan voeren. Het gaat primair om de authentieke boodschap. Maar de inspanningen van de mensen die werk verrichten voor Keepondreaming moeten natuurlijk wel betaald worden.

Het verdienmodel gaat dus niet uit van een bijdrage van partners om aan te mogen sluiten. Nu niet en later niet. Wel kunnen partners tegen betaling adverteren (en we hopen dus dat partners dit gaan doen, zodat we het effect van Keepondreaming kunnen vergroten). De activiteiten van Keepondreaming zoals webinars, workshops e.d. zullen ook inkomsten op moeten brengen. Op wat langere termijn zou er een magazine kunnen worden uitgegeven, als er een toereikende groep abonnees gevonden kan worden voor een fysiek tijdschrift.

Binnenkort komt er een webshop waar bij Keepondreaming passende producten worden verkocht. Ingetogen en niet schreeuwerig, want het gaat immers niet primair om geld maar om geluk. Geld maakt wel gelukkig, omdat het kansen biedt om vertrouwen te steken in datgene wat er toe doet en het voor Keepondreaming mogelijk maakt verder te bouwen aan haar missie.
Keepondreaming steunt met haar website ook goede doelen. Je vindt op de Home vier advertenties van organisaties met een goed doel, en aan verschillende goede doelen is een profielpagina gewijd. Ook daarmee probeert Keepondreaming bij te dragen aan de verbreiding van geluk.

 

Word Partner!

Als je dus als ondernemer actief bent met dezelfde thema’s als Keepondreaming, nodigen we je uit je aan te sluiten als partner, om samen aan de missie van Keepondreaming te bouwen.

Het streven is om een sterke groep partners aan Keepondreaming te verbinden, om samen de missie van Keepondreaming werkelijkheid te laten worden. Keepondreaming!