Corona: een oefening in medemenselijkheid

door | mrt 19, 2020 | Gezondheid, Uitgelichte artikelen, Verbondenheid

Een paar maanden geleden waren we met zijn allen nog lekker bezig met onze dagelijkse beslommeringen. Met onze dromen, ons geruzie, met onze zoektocht naar liefde, de zorg voor onze kinderen en met onze tegenslagen. En toen was daar ineens “corona”. Een virus, dat met grote snelheid om zich heen grijpt en overheden ertoe brengt […]

Een paar maanden geleden waren we met zijn allen nog lekker bezig met onze dagelijkse beslommeringen. Met onze dromen, ons geruzie, met onze zoektocht naar liefde, de zorg voor onze kinderen en met onze tegenslagen. En toen was daar ineens “corona”. Een virus, dat met grote snelheid om zich heen grijpt en overheden ertoe brengt verregaande maatregelen te nemen om de verspreiding ervan te bestrijden, of op zijn minst af te remmen.

De reacties waren uiteenlopend. De één wuifde de ernst ervan weg of kwam met allerlei vreemde oplossingen aanzetten zoals het infecteren van mensen met het griepvirus als bestrijding van corona. Bij anderen sloeg de paniek toe. Winkels werden bijna geplunderd in een losgebroken hamsterwoede. Soms waren er taferelen die deden denken aan de plundering van winkels die je wel ziet bij het wegvallen van overheidsgezag. De schappen in supermarkten waren – voor onze verwende Westerse ogen – bevreemdend leeg. Wat altijd vanzelfsprekend was, was dat ineens niet meer.

Onze overheid – de WHO, het RIVM en de regering – hield het hoofd koel en handelde vanuit wetenschappelijke inzichten. Geen reden tot paniek, er is voldoende. Neem jezelf in acht en houd rekening met anderen, vooral de zwakkeren in onze samenleving.
Let op hygiëne en voorkom (te snelle) verspreiding van het virus.

Procentueel klein aantal ernstig zieken maar ongekend voor IC zorg

Op de keper beschouwd is corona aan de ene kant heel ernstig: als je ermee besmet wordt, kun je heel ziek worden. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar vooral voor mensen met een zwakkere gezondheid en ouderen vormt het een serieus risico. De mortaliteit is zeker in die risicogroep relatief hoog. Dat je je daartegen wilt weren is alleszins begrijpelijk en redelijk. Mijn dochter studeerde een paar maanden in Londen en woonde bij iemand die op dat moment chemokuren onderging. Toen mijn dochter een weekje ging skiën in Frankrijk, vroeg haar landlady haar niet meer terug te komen. Terecht en begrijpelijk.

Aan de andere kant is corona eigenlijk niet een enorm risico. Als je – zelfs in de ernstigste haarden – kijkt naar het aantal besmettingen op de totale bevolking en het aantal doden als gevolg van het virus, dan is het risico heel klein. Kijk bvb. naar Noord-Italië: ca. 16 miljoen mensen en ca. 10.000 mensen besmet. Dat is een heel klein percentage. Het aantal doden is daar weer een fractie van. Die rekensom gaat overal op.

Rechtvaardigt dit de zeer ingrijpende maatregelen die overal worden genomen? En de zeer verstrekkende economische gevolgen daarvan? Wat zou er gebeuren als je die niet nam? De meeste mensen herstellen wel, en dan heb je het maar gehad, zou je kunnen zeggen als je er enigszins cynisch naar kijkt.

Een eerste reden om dit niet te doen is dat de zorg niet berekend is op een grote toevloed van ernstig zieke patiënten. Hoewel procentueel klein is het aantal mensen dat ernstig ziek wordt en op een IC terecht komt in verhouding tot de capaciteit in de zorg een vloedgolf, die de beschikbare zorg ver overstijgt. Dat wordt een chaos, en mensen gaan dan bij bosjes dood omdat je ze niet allemaal adequate zorg kunt verlenen.

Het betreft iedereen en we moeten het samen doen

De tweede reden is medemenselijkheid. Dat vind ik dan ook de schoonheid en het bemoedigende van deze “pandemie”. Natuurlijk komt er ook enig eigenbelang bij kijken, mensen zijn voor zichzelf bang voor het virus en maken zich zorgen over de kwetsbare dierbaren in hun omgeving.
Maar regeringen, gezondheidsorganisaties en de bevolking zien de ernst van de mogelijke gevolgen in. Er worden verregaande maatregelen getroffen en iedereen accepteert de zeer verstrekkende consequenties. Onze M-P houdt een toespraak, die verwarmend is omdat die “inclusief” is: het betreft alle 17 miljoen inwoners van ons land en we moeten het samen doen. En liefde en mededogen voor elkaar hebben. Alle verschillen en geschillen vallen ineens weg in het licht van dit gemeenschappelijk doel, dit gedeelde belang.

Er zijn een paar afgedwaalde geesten die uit paniek of domheid redeloze suggesties doen. En er zijn opportunisten die proberen er een slaatje uit te slaan. Maar wereldwijd is het overgrote deel van de bevolking in staat zich beperkingen op te leggen en mededogen op te brengen voor een veel kleinere groep mensen die risico lopen. Dat vind ik hartverwarmend. Ineens daalde daarmee het inzicht bij mij in: corona is een oefening in medemenselijkheid. En de resultaten zijn zeer bemoedigend. De meeste mensen deugen.

Maarten de Vries, maart 2020

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/ernafotofantasia/" target="_self"> </a>

Position

Redactie Keepondreaming

Alles over Verbondenheid

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

In een vorige blog heb ik uitgelegd wat Wu Wei betekent en waar de idee vandaan komt. Kort gezegd is Wu Wei het handelen in overeenstemming met de natuurlijke stroom van het universum. Hierdoor ben je effectief zonder gefrustreerd te raken. Ook heb ik duidelijk...

Wu Wei

Wu Wei

Van jongs af aan leren we goed ons best te doen. Door als individu hard te werken word je immers succesvol en dat is wat wij in onze samenleving na leren streven. In het oosten hebben ze een iets andere denkwijze. Ze zijn daar minder gericht op ratio en welvaart en...

Muziektherapie:

De radio staat aan en plots komt er een bekend nummer op, eentje waarbij je gedachtes direct naar een actieve herinnering springen. Die ene vakantie in de Italiaanse zomerzon, dat bijzondere barretje van de eerste date of het afscheid van een dierbare vriendin. Je...

De tuinman en de Dood

De tuinman en de Dood

We kunnen zelf beslissen, of we ons denken laten beheersen door angst, of niet. Oefening in loslaten is een manier om geestelijke rust te bewaren in turbulente tijden.

Een huis onder de zon

Een huis onder de zon

De toekomst van een andere woonvorm Het inwoneraantal van Nederland neemt toe. Er ontstaat daardoor krapte op de woningmarkt. Gemeenten zijn druk bezig om te proberen voldoende woningen voor iedereen te bouwen. Ondertussen stijgen de prijzen van woningen naar...

Verantwoordelijkheid en invloed

Als je in evenwicht bent met jezelf en de mensen in je omgeving, dan komt je relatie tot de maatschappij waarin je leeft aan bod. Beginnend bij de kleine samenleving van je dorp of wijk, maar wanneer je effectief en bewust bent, reikt je invloed snel steeds verder....

Vrijheid ligt in de beperking

Vrijheid ligt in de beperking

Op TV zijn de laatste paar dagen mooie toespraken gehouden. Van onze Koning Willem-Alexander, die duidelijk een “dienend leider” wil zijn. En gisteren oud-commandant der strijdkrachten Van Uhm, die koos om te “dienen” omdat vrijheid iedere dag moet worden bevochten....

Over de bloemetjes en de bijtjes

Over de bloemetjes en de bijtjes

Bijen staan bekend als vlijtige beestjes, die honing voor de mens kunnen verzamelen. Wat veel mensen misschien nog niet weten, is dat de bijenpopulatie wereldwijd de laatste decennia sterk afneemt. Hele bijenvolken sterven uit. Veel landbouwgewassen en wilde planten...

Voel jij de Lente?

Voel jij de Lente?

Na het intikken van het woord ‘lente’ kwam ik na enig doorklikken bij een filmpje terecht van dominee Gremdaat, een alter ego van cabaretier Paul Haenen . “Hah, hahhh, ik voel de lente,” klonk het, onmiddellijk gevolgd door de gevleugelde vraag: “kent u die...

Servant leadership, dienend leiderschap

Servant leadership, dienend leiderschap

Een alfa-chimpansee moet om succesvol te zijn in zijn groep niet (alleen) de potentaat uithangen, maar hij moet er ook zijn voor de groepsleden. Hij moet bereid zijn te delen, te luisteren en bereid en in staat zijn om ook aan hun belangen te denken. De primatoloog...