Hallo, ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming.

Motivatie 

Ik ben met de website keepondreaming begonnen vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Aanleiding

Door mijn werk ontmoette ik John Winkel, de uitgever van het tijdschrift Zens. Zens verkeerde in financiële problemen en dreigde failliet te gaan. Ik heb mij vanuit die bewogenheid enorm ingezet voor Zens, in een poging om het tij te keren en Zens om te vormen tot een ongebonden platvorm voor zingeving, spiritualiteit en bewustwording en mensen die dagelijks met die thema’s bezig zijn tot een netwerk aaneen te smeden. Door het negatieve momentum waarin Zens op dat moment al verkeerde is dit niet gelukt. Daarom heb ik besloten dit idee vanaf de bodem zelf op te zetten, met de website keepondreaming als vertrekpunt.

Vraagteken

Ik begon mezelf en mijn omgeving al op jonge leeftijd filosofische vragen te stellen. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de psychologie van de mens. Als tiener had ik een sterke interesse voor spirituele en onverklaarbare zaken (zo was ik een trouwe lezer van het tijdschrift BRES). De gymnasiale opleiding voegde daar interesse in de opvattingen van de klassieke oudheid aan toe. Tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met rechtsfilosofische opvattingen en bij een uitstapje naar een taalstudie (Russisch) kwam ik door het vak algemene taalwetenschap in aanraking met de gedachten van Noam Chomski over de ontwikkeling van taal. Mijn levensopvatting is er een die uitgaat van openheid en verwondering. Ik heb een drang naar leren en proberen jezelf te ontwikkelen. Ik ben wars van dogmatisme, omdat dogma’s het blikveld van mensen beperken en leiden tot onbegrip, intolerantie en de nare gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Een aantal jaren terug ben ik geïntrigeerd geraakt door het boek van Stephen Covey met zijn “seven principles”. Mijn meest recente inspiratie vond ik in het boeddhisme, in de boeken van de Dalai Lama. En om weer met de voeten op de grond te komen, de boeken van Jan-Willem van de Wetering over zijn ervaringen met het zen-boeddhisme in Japan.

Deze website

Heeft als vertrekpunt mijn eigen speurtocht naar zingeving en bewustwording. Gaandeweg zal ik die uitbouwen tot een platform en een netwerk van gelijkgestemden. Ik ben er van overtuigd, dat dit project vanzelf tot iets groots zal uitgroeien, omdat mijn speurtocht de speurtocht is van velen die zich dezelfde vragen stellen als ik en de antwoorden met een open blikveld zoeken buiten de gebaande paden van dogma’s die niet meer voldoen in deze tijd.

Contact

Je kunt mijn tweets volgen op @KeepondreamingU en je kunt me per email bereiken op info@keepondreaming.eu. Kijk ook even op de pagina Partners. Misschien is het wat voor je om partner van keepondreaming te worden en zo (ook) langs deze weg de aandacht te vestigen op je blogs en/of diensten, mits deze passen binnen het concept van keepondreaming!