Evolutietheorie 1

door | jan 29, 2011 | Geest, Kennen & weten

Op 6 januari 2009 zond de EO een aflevering uit van Het Elfde Uur, met Andries Knevel. Deze ging in gesprek met de wetenschappers Tom Zoutewelle, Bas Haring en Cees Dekker over de evolutietheorie. Bij toeval viel ik daar in (ik zou niet zo snel spontaan een programma met Andries Knevel bekijken), maar het debat […]
Evolutietheorie - salt of the ocean
Inhoud Evolutietheorie 1

Op 6 januari 2009 zond de EO een aflevering uit van Het Elfde Uur, met Andries Knevel. Deze ging in gesprek met de wetenschappers Tom Zoutewelle, Bas Haring en Cees Dekker over de evolutietheorie. Bij toeval viel ik daar in (ik zou niet zo snel spontaan een programma met Andries Knevel bekijken), maar het debat vond ik wel interessant.

De vraag was: is de evolutietheorie nu al dan niet strijdig met geloof in (de christelijke) God?

De “creationist” Zoutewelle vindt van wel. Hij trekt de evolutietheorie in twijfel. De enige concessie die hij doet, is dat hij erkent dat het heelal, de aarde en de mens niet in 6.000 jaar geschapen zijn. Maar volgens hem moet de Bijbel wel letterlijk genomen worden, in die zin dat als er staat dat God de mens geschapen heeft naar zijn evenbeeld dit echt los moet worden gezien van de andere schepping, en de mens dus niet uit andere soorten kan zijn ontstaan. Dit is echt een apart wondertje geweest was God hoogstpersoonlijk in elkaar geknutseld heeft volgens hem. Hij gaat zelfs zo ver, dat wanneer mocht blijken dat de evolutietheorie wel juist is, dit er wel eens toe zou kunnen leiden dat hij zijn geloof in God verliest.

Haring leidde dit tot de vraag of dit niet een wat hoogmoedig standpunt is, of dit de mens niet ten onrechte op een voetstuk plaatst ten opzichte van de rest van de “Schepping”. Hij stelt zich op een atheïstisch of als je wilt een agnostisch standpunt. Hij zegt overigens dat de evolutietheorie op zichzelf niks zegt over de reden waarom het leven is ontstaan of de herkomst daarvan. Hij presenteert diverse denkbare Godsbeelden, zoals een niet zo invloedrijke God die ooit eens het Leven geschapen heeft, waaruit verder vanzelf de creatie met de mens als (een van de) uitvloeisels is voortgekomen zonder dat Hij zich er nog mee bemoeid heeft. Of een God die meer te maken heeft met “de neiging tot het goede”, met de kunst elkaar lief te hebben en om elkaar te geven. Dat bijt de evolutietheorie dan helemaal niet, want dat staat los van de technische ontstaansgeschiedenis. Ik moet zeggen, dat ik dat ook een wat raar beeld vind.

Het meeste sympathie heb ik dan nog voor Cees Dekker, die zegt: nee ik zie de hand van God in de hele creatie, ook in alle elementen van de evolutietheorie. En hij geeft daarbij toe: dat is geen wetenschap, en dat moet je daar ook niet mee vermengen, bijvoorbeeld ook niet in het onderwijs. Dat is slechts een (persoonlijke) visie op de werkelijkheid, waarmee (het ontstaan van) de wereld en de mens door een bepaalde bril van zingeving worden bekeken. Hij gelooft daarbij wel in een persoonlijke God, een God zoals die in de Bijbel staat, tot wie je je kunt wenden, en die zich met onze beslommeringen bemoeit. Je kunt met die overtuiging zoals Stephan Sulke tot God zingen:

“Du lieber Gott, komm doch mal runter, und schau dir die Bescherung selber an. Du lieber Gott, komm doch mal runter, ich schwör dir dass man hier verzweifeln kann. Und schick uns diesmal nicht den Junior her, das ging beim letzten Mal schon schief. Du sollst es machen so wie vorher, als Mozes durch die Wüste lief…”.

Daar zie ik dan weer niet zoveel in. Het debat bij Knevel brengt ons (hoewel erg interessant) toch niet veel verder. Want in wezen kunnen alledrie alleen maar melden: ik geloof zus of ik geloof zo, of ik geloof dat ik niks geloof / weet niet.

Als je over dit soort zaken nadenkt, moet je OF radicaal anders denken (bvb. langs wegen van quantummechanica, waarbij bepaalde toestanden tegelijk wel en niet bestaan, en in wezen dus niet goed te bevatten) OF je blijft logisch denken. Als je logisch blijft denken, dan raak je in de knoop. Want denk eens na over het einde van het heelal. De logische vraag is dan: maar wat komt daarna dan? WaarIN zit het heelal dan?

Ik heb daar onlangs een voor mezelf bevredigende oplossing voor gevonden (die misschien wetenschappelijk niet juist is), ontleend aan het idee van leegte uit het boeddhisme. Leegte is namelijk niet leegte, het is NIKS. Er is voorbij de leegte (de titel van het boek van Van de Wetering), voorbij het heelal, dus gewoon NIKS. Je hebt dus ook niet het probleem, waar het begint of eindigt. Want het is niks, dus begint het ook niet noch eindigt het. In die zin misschien dus dan wel weer wat quantummechanisch. Wetenschappelijk klopt dit waarschijnlijk trouwens niet want het heelal schijnt ook gekromd te zijn, dus dat doet dan weer denken aan een geometrische vorm, die dan weer wel ergens in moet zitten zou je denken.

Om dan terug te keren naar het debat over de christelijke God: de vraag waar ik mee zit, is dat als je er niet tegen kunt dat dit alles is ontstaan uit niks, en er dus wel een God moet zijn die dit alles gemaakt heeft (een op zichzelf charmante gedachte), dan rijst de vraag: maar waar komt God dan vandaan? Wie heeft God dan geschapen? Je komt dus van de regen in de drup, en in die zin is het antwoord: “God moet bestaan want dit kan allemaal geen toeval zijn” geen bevredigende oplossing. Nu zal de theologie hier ook wel weer wat op verzonnen hebben, en ik ben ook wel benieuwd wat.

Een interessantere vraagstelling, die tussen de regels even de kop op stak in het debat is echter een andere: waarom bekommeren wij mensen ons om elkaar, en waarom hebben we het gevoel, de behoefte, om te denken dat er meer achter de evolutie, achter het bestaan, achter de materie zit? Waarom zoeken we naar zingeving en naar spirituele drijfveren, die ons doen neigen naar goede daden en goed handelen? Dat is een echt interessante vraag, die in het verlengde ligt van het onderzoek van Van Lommel en de theorie van Descartes die meende dat het universum twee essenties kent: de materie en de bezieling ervan. In die laatste gedachte past de opvatting van Dekker: de evolutietheorie laat de sterkere mutatie overleven door natuurlijke selectie. De vraag is echter: WAAROM (of waardoor) treedt er een mutatie op? Daarin zou de invloed van de bezieling (of dus volgens Dekker: de hand van God) gezocht kunnen worden.

Het boeit me om te blijven zoeken naar de “wetenschappelijke” overtuiging waaruit kan worden afgeleid hoe het daarmee nou zit. Het debat bij Knevel bleef wat dat betreft echter nogal steken in meningen en weinig overtuigingskracht. [11-01-09 MdV]

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/maarten-admin/" target="_self">Maarten de Vries</a>

Maarten de Vries

Position

ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming. Vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving ben ik met de website keepondreaming begonnen. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Alles over Geest

Niet-weten is weten

Niet-weten is weten

Ik heb de plank in vele vormen en maten talloze malen misgeslagen. Zodoende weet ik een hoop over een hoop, maar bovenal dat ik nagenoeg niets met zekerheid kan zeggen. En sinds ik dat weet, dat ik niet weet, heb ik het vrijwel altijd bij het juiste...

Dromen delen

Dromen delen

Dromen delen Aangezien er afgelopen maand nog geen dromen zijn ingestuurd, maak ik van de gelegenheid gebruik om juist dit, het delen van dromen, te bespreken.  Om een droom te delen moeten we allereerst een droom hebben. En hoewel iedereen elke nacht meerdere...

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

In een vorige blog heb ik uitgelegd wat Wu Wei betekent en waar de idee vandaan komt. Kort gezegd is Wu Wei het handelen in overeenstemming met de natuurlijke stroom van het universum. Hierdoor ben je effectief zonder gefrustreerd te raken. Ook heb ik duidelijk...

Bewust ademhalen

Bewust ademhalen

Ademhalen is volgens de yogi één van de belangrijkste manieren om energie uit te wisselen met je omgeving. De beheersing van de ademhaling noemen zij pranayama. Via de inademing neem je energie op uit de omgeving en via de uitademing laat je de energie los die je niet...

Muziektherapie:

De radio staat aan en plots komt er een bekend nummer op, eentje waarbij je gedachtes direct naar een actieve herinnering springen. Die ene vakantie in de Italiaanse zomerzon, dat bijzondere barretje van de eerste date of het afscheid van een dierbare vriendin. Je...

Wandelen is behandelen

Wandelen is behandelen

Wandelen doe je in de buitenlucht, of beter gezegd, buitenshuis. Een rondje wandelen doen we allemaal wel eens, helemaal in deze pandemie waarin we veel van onze tijd spenderen in of rond het huis. Dat je er dan af en toe even uit wil, is dan ook geen verrassing. Een...

De Dromenvanger

De Dromenvanger

De rubriek De Dromenvanger behandelt de theoretische kant van de droominterpretatie vanuit de praktijk. Aan de hand van ingestuurde dromen belicht droomduider Timo Waagmeester iedere maand het proces, de wetenschap en het mysterie van droominterpretatie. Als je een...

100% Zelfvoorzienend

100% Zelfvoorzienend

Ik woon met mijn vrouw en kind off the grid in een pittoresk boerderijtje op een berg in Catalonië. Onze homestead ligt aan een beek in een sprookjesachtig food forest midden in de natuur. We hebben een uitgestrekte Permcultuur tuin met vele soorten...

Mijmeringen over de lockdown

Mijmeringen over de lockdown

Een nieuw jaar, dezelfde lockdown. Elke ochtend opstaan om een dag te beginnen die je gister al hebt beleefd, en de dag ervoor en ook de dag dáárvoor en eigenlijk de afgelopen twee maanden. De dagen gaan langzaam en de weken trekken voorbij in een grote sleur. Ik ben...

Wat houdt mediteren nou precies in?

Wat houdt mediteren nou precies in?

Sommige mensen denken dat mediteren betekent dat je elke gedachte en emotie moet blokkeren en in uiterste stilte moet zitten. Anderen denken weer dat het de bedoeling is om in een hogere staat van bewustzijn te raken. Maar wanneer jij gespannen ‘ik moet mediteren, ik...