De rubriek De Dromenvanger behandelt de theoretische kant van de droominterpretatie vanuit de praktijk. Aan de hand van ingestuurde dromen belicht droomduider Timo Waagmeester iedere maand het proces, de wetenschap en het mysterie van droominterpretatie. Als je een droom wilt insturen of je wilt verdiepen in je eigen dromen, lees dan goed de 5 tips om je dromen te onthouden aan het eind van de tekst. Omdat we deze maand van start gaan, beginnen we de rubriek met een korte introductie van het onderwerp. 

“Dromen zijn de koninklijke weg naar het onbewuste”

– Sigmund Freud

Over dromen en droominterpretatie

Sinds mensenheugenis droomt iedereen, elke nacht, meerdere malen. Dit gebeurt geheel buiten onze wil en medewerken. Dromen zijn dan ook zogezegd een autonoom natuurfenomeen. Los van het feit of we onze dromen herinneren, is aangetoond dat de de REM-slaap -de periode waarin we dromen- van vitaal belang is voor het normaal menselijk functioneren. Dat is echter het puntje van de ijsberg.

Als we dieper ingaan op de inhoud van dromen –en dat doet de mens ook al sinds mensheugenis- blijkt dat de film in onze persoonlijke nachtbioscoop gebaseerd is op onze eigen binnenwereld. En niet alleen gebaseerd; de droom weerspiegelt wat er op dat moment feitelijk in ons binnenste gaande is, met daarbij altijd minsten een half oog op de toekomst. Dromen zijn zowel ‘causaal’ als ‘finaal’. Één is waar de droom uit voort komt, twee is waar de droom op aanstuurt. 

Maar voor het technisch wordt houd ik halt, want zonder de context van een droom is droominterpretatie tamelijk onbehapbaar. En soms zelf mét een context. In de droomduiding tekstboeken bijvoorbeeld, waarbij we mogen aannemen dat de auteur zijn best heeft gedaan de meest heldere voorbeelden uit te lichten, komen de interpretatie en de beargumentering dikwijls alsnog vergezocht over.

Dromen moeten klikken

Om de aard van dromen te begrijpen, moet de wijsheid en uitwerking van dromen aan den lijve worden ondervonden. De dromer zelf moet voelen, inzien, begrijpen, dat de interpretatie overeenkomt met de in beeldtaal verhulde droomboodschap uit zijn onbewuste. Elke interpretatie die dit gevoel van erkenning, deze klik, niet opwekt, is slechts suggestief en zet de dromer op een dwaalspoor. Droomwoordenboeken en vooringenomen conclusies zijn voor de interpretatie en integratie van dromen dan ook doorgaans van weinig nut. Mijn droom over een slang is niet jouw droom over een slang, om maar wat te noemen. Het gaat om de details, de setting en de persoonlijke associaties, evenals de context in het wakkere leven.

Mijn doel is, om in deze rubriek, aan de hand van ingestuurde dromen, een inzicht te geven in het wonderbaarlijke proces van droominterpretatie. De theoretische grondbeginselen die daarbij naar voren komen zullen de lezer hopelijk handvatten bieden om hun eigen dromen beter te kunnen doorgronden. 

Dromen onthouden

Als je een droom wilt insturen of zelf met je dromen aan de slag wil gaan, neem dan de volgende 5 tips in acht:

  • om je droom te onthouden, leg voor het slapen pen en papier naast je bed, of je telefoon voor het gebruik van de geluidsrecorder app 
  • keer bij het ontwaken zsm je bewustzijn weer naar binnen; dwz, sluit je ogen, probeer niet te bewegen en speel de droom in je gedachte nog eens af
  • documenteer je droom voor je met andere dingen begint; ook al is het een onsamenhangend klad.
  • schrijf je droom later nog eens in het net (op papier of computer); doe dit in de ik-persoon, tegenwoordige tijd en zo objectief mogelijk; zoals je de droom hebt droomt. 
  • noteer onder je droombeschrijving in het kort wat er de afgelopen dag, de komende dag en deze periode bij je speelt, zowel intern als extern.

    Als je een droom wilt insturen, vermeld dan ook je leeftijd, geslacht en een korte omschrijving van je werk/studie en achtergrond. 

    Volgende keer meer. Tot die tijd, Keep on Dreaming!

Timo