Bewustzijn volgens Dick Swaab

door | dec 6, 2011 | Bewustzijn, Geest

In het uiterst interessante boek Wij zijn ons brein bespreekt Dick Swaab het wezen van bewustzijn vanuit zijn optiek als hersenspecialist. Volgens Dick Swaab is het bewustzijn niet meer dan het resultaat van de communicatie tussen het enorme netwerk van zenuwcellen in onze hersenen en een aantal specifieke delen van de hersenen. Bewustzijn is in zijn […]
Bewustzijn volgens Dick Swaab - hersenen hersenactiviteit
Inhoud Bewustzijn volgens Dick Swaab

In het uiterst interessante boek Wij zijn ons brein bespreekt Dick Swaab het wezen van bewustzijn vanuit zijn optiek als hersenspecialist. Volgens Dick Swaab is het bewustzijn niet meer dan het resultaat van de communicatie tussen het enorme netwerk van zenuwcellen in onze hersenen en een aantal specifieke delen van de hersenen. Bewustzijn is in zijn visie een “emergente” eigenschap: de specifieke functies van het netwerk van neuronen en deze delen van de hersenen zijn opgeteld meer dan de som der delen en vormen zo ons bewustzijn. Hij verwijst daarbij naar het onderzoek van Dr. Victor Lamme, die aanneemt dat het bewustzijn ontstaat door de “recurrente” verwerking van informatie door onze hersenen en neuronen. Recurrent wil zeggen: heen en weer sturen van informatie. Waarnemingen van de zintuigen (gevoel, gehoor, zicht, tast en de gewaarwording van de eigen motorische en fysieke ervaringen) worden naar de hersenen gezonden en met elkaar vergeleken. Hierdoor ontstaan bewustzijn en zelfbewustzijn, aldus Dick Swaab in navolging van Lamme.

Bewustzijn en zelfbewustzijn leveren een evolutionair voordeel op, aldus Swaab. Immers heeft het dier dat zijn eigen situatie kan vergelijken met die van een ander een voorsprong op die ander. Hij kan verdergaande analyses maken en plannen wat te doen. Hij is in staat te functioneren in de complexe sociale interacties binnen een groep.

Swaab besteedt ook aandacht aan (al dan niet religieuze) opvattingen over de geest en de ziel. Om kort te gaan bestaan die volgens Swaab niet, en de psychologie is in zijn visie dus ook geen studie van de ziel, omdat de psyche niet bestaat. Psychologen bestuderen het gedrag voortkomend uit het functioneren van de hersenen, niets anders. Hij gaat ook in op de eerder door mij op deze website besproken theorieën van Pim van Lommel, die aan de hand van door hem in het kader van een omvangrijk onderzoek opgetekende zgn. Bijna Dood Ervaringen (BDE’s) tot de slotsom komt dat er meer op hemel en aarde is en “bewustzijn” een soort immateriële entiteit is die alom in het universum aanwezig is. Swaab veegt met de argumenten van Van Lommel de vloer aan, door er op te wijzen dat hij daarmee voorbij gaat aan de ontdekkingen van maar liefst vier Nobelprijswinnaars. Dat  autoriteitsargument vind ik dan weer minder overtuigend, want de Nobelprijswinnaar van vandaag is de onnozelaar van morgen. Dat is inherent aan wetenschap. We lachen nu om de geniale vondsten van de meest eminente geleerden uit het verleden.

Interessanter te lezen is, dat Swaab er op wijst dat de ervaringen die mensen beschrijven bij een BDE heel goed een produkt van onze hersenen kunnen zijn, en daar dus niets bovennatuurlijks aan is. Ervaringen van boven het lichaam te zweven, overledenen te zien, tunnels en een gevoel van grote vreedzaamheid komen voor bij kritieke toestanden (zuurstofgebrek e.d.) van de hersenen. Ook bij voorbeeld bij bewusteloos raken en epileptische aanvallen. De neurofysioloog Prof. Gert van Dijk wekt volgens Swaab enkele malen per week flauwvallen bij patienten op, wat tot dezelfde ervaringen als bij een BDE leidt. Dit gaat samen met (en heeft volgens Swaab als oorzaak) verminderde doorbloeding van de hersenen. De (veronder)stelling van Van Lommel, dat dit zich voordoet bij volledig ontbreken van hersenactiviteit verwerpt Swaab. Het EEG meet de hersenen slechts ondiep, en geeft dus een onvolledig inzicht in wat er zich afspeelt. Kortom, Swaab zegt: cardioloog houd je bij je leest.

Het is altijd leuk als professoren het met elkaar aan de stok krijgen, en kort Googlend zag ik ook alweer een professor in de psychologie, Douwe Draaisma, die zich weer aan zijn mede-professoren Swaab en Van Lommel stoort, omdat zij zich uitspreken over zaken buiten hun vakgebied. Hermans heeft het met zijn Onder Professoren al beschreven, dat dat er soms gezellig aan toe kan gaan.

Met de theorie van Van Lommel heb ik ook moeite vanwege het universele en tijdloze bewustzijn, dat door hem wordt verondersteld. Het lijkt mij juist vanuit het concept van bewustzijn lastig dit aan te nemen, omdat inherent is aan bewustzijn dat het een beperkt vizier heeft. Bovendien rijst de filosofische vraag wat het nut is van dit detacheren van een waarnemend individueel bewustzijn als het universele bewustzijn toch al tijdloos en universeel is. Waarom zou het universele bewustzijn (de Almachtige) deze exercitie dan doen? Ik zou in dat geval denken dat dat een vorm van Zichzelf bezighouden is uit verveling.

Swaab haalt in zijn uiteenzetting over het bewustzijn een belangrijk argument aan, dat ook pleit tegen het Godsbegrip. Als er wel iemand moet zijn, die dit alles geschapen heeft, dan rijst de vraag: wie heeft Hem dan geschapen? Kortom je lost een probleem op met een nieuw probleem. Zo zegt Swaab, dat de menselijke noties van “bewustzijn” allemaal ten onrechte uitgaan van dualistische opvatting van ons wezen, alsof er een soort waarnemer is buiten onszelf. Terwijl het gewoon onze hersenen zijn. Als onderbouwing van de emergente eigenschap van onze hersenen genaamd (zelf)bewustzijn wijst hij ook op de beperkte reikwijdte van onze aandacht. Wij zijn ons slechts bewust van die informatie, die binnen het beperkte vizier van de interactie tussen het netwerk van zenuwcellen en een aantal delen van de hersenen wordt geanalyseerd. Van de rest zijn wij ons niet bewust, we zien en horen het niet en slaan het niet op.

Hij geeft ook verschillende voorbeelden van waarnemen zonder bewustzijn.  Zo zijn er interessante voorbeelden van mensen die een opdracht krijgen en hele opvallende dingen gewoon niet zien (zie bvb. op You Tube het filmpje van de man in gorillapak tussen een groep mensen door loopt en door proefpersonen die met een opdracht naar dat filmpje moeten kijken niet wordt opgemerkt). Bij onderzoeken is aangetoond, dat waarneming en motorische uitvoering gemechaniseerd verlopen, en het bewustzijn daarvan een paar seconden achter de feiten aan loopt. Als de bewuste waarneming gestoord wordt, dan wordt de handeling wel uitgevoerd, maar men is zich er niet meer van bewust. Ook kan bij ontkoppeling van de hersenhelften informatie die aan de ene kant aankomt, wel waargenomen worden, zonder dat dit bewust wordt ervaren.

Anderzijds vind ik de mechanistische visie van Swaab ook niet bevredigend. De indruk blijft bij mij bestaan, dat bewustzijn en zelfbewustzijn wel inherente eigenschappen van alle materie zijn. Het zelfbewustzijn van mensen is volgens Swaab niet een ander bewustzijn dan dat van dieren, hooguit van een hoger niveau. Daar ben ik het van harte mee eens. Eksters blijken in staat zichzelf te herkennen in de spiegel. En ik heb wel eens een moedereend terug zien lopen de weg op naar haar kuikentje, dat was aangereden, pogend dit mee te slepen. Ze was zich kennelijk toch bewust, dat hier iets niet in de haak was en hoewel ze niet kon tellen had ze meteen door dat er eentje in de problemen was. Dus ook een moedereend kent bewustzijn en compassie. Swaab noemt zelf ook de eencellige, die toch in de gaten heeft als er iets eetbaars in de buurt is.

Kortom er is een bezieling, die leidt tot de ordening in de natuur. Zonder die bezieling hebben levende organismen, van eencellige tot aan de mens, geen doel. Dat doel is om zichzelf en de soort in stand te houden en zich te ontplooien. Deze eigenschap van bewustzijn is ook terug te zien in de plasticiteit van onze hersenen: onze hersenen kunnen zichzelf herprogrammeren en door oefening kunnen wij ons dingen aanleren, die we eerst niet konden. Een puur mechanische opvatting verklaart dat niet: een machine zal nooit iets meer of anders doen dan waarvoor die is gemaakt.

Tot slot zie ik hierin de bevestiging van de boeddhistische opvatting, dat de oefening van het zelfbewustzijn en het zich verplaatsen in anderen leiden tot verheffing van jezelf. Het zich kunnen verplaatsen in de ander maakt ons mensen immers tot een hoger ontwikkeld wezen dan degeen die dit niet of minder goed kan. [MdV 6-12-2011]

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/maarten-admin/" target="_self">Maarten de Vries</a>

Maarten de Vries

Position

ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming. Vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving ben ik met de website keepondreaming begonnen. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Alles over Geest

Niet-weten is weten

Niet-weten is weten

Ik heb de plank in vele vormen en maten talloze malen misgeslagen. Zodoende weet ik een hoop over een hoop, maar bovenal dat ik nagenoeg niets met zekerheid kan zeggen. En sinds ik dat weet, dat ik niet weet, heb ik het vrijwel altijd bij het juiste...

Dromen delen

Dromen delen

Dromen delen Aangezien er afgelopen maand nog geen dromen zijn ingestuurd, maak ik van de gelegenheid gebruik om juist dit, het delen van dromen, te bespreken.  Om een droom te delen moeten we allereerst een droom hebben. En hoewel iedereen elke nacht meerdere...

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

Wanneer hebben we het over Wu Wei?

In een vorige blog heb ik uitgelegd wat Wu Wei betekent en waar de idee vandaan komt. Kort gezegd is Wu Wei het handelen in overeenstemming met de natuurlijke stroom van het universum. Hierdoor ben je effectief zonder gefrustreerd te raken. Ook heb ik duidelijk...

Bewust ademhalen

Bewust ademhalen

Ademhalen is volgens de yogi één van de belangrijkste manieren om energie uit te wisselen met je omgeving. De beheersing van de ademhaling noemen zij pranayama. Via de inademing neem je energie op uit de omgeving en via de uitademing laat je de energie los die je niet...

Muziektherapie:

De radio staat aan en plots komt er een bekend nummer op, eentje waarbij je gedachtes direct naar een actieve herinnering springen. Die ene vakantie in de Italiaanse zomerzon, dat bijzondere barretje van de eerste date of het afscheid van een dierbare vriendin. Je...

Wandelen is behandelen

Wandelen is behandelen

Wandelen doe je in de buitenlucht, of beter gezegd, buitenshuis. Een rondje wandelen doen we allemaal wel eens, helemaal in deze pandemie waarin we veel van onze tijd spenderen in of rond het huis. Dat je er dan af en toe even uit wil, is dan ook geen verrassing. Een...

De Dromenvanger

De Dromenvanger

De rubriek De Dromenvanger behandelt de theoretische kant van de droominterpretatie vanuit de praktijk. Aan de hand van ingestuurde dromen belicht droomduider Timo Waagmeester iedere maand het proces, de wetenschap en het mysterie van droominterpretatie. Als je een...

100% Zelfvoorzienend

100% Zelfvoorzienend

Ik woon met mijn vrouw en kind off the grid in een pittoresk boerderijtje op een berg in Catalonië. Onze homestead ligt aan een beek in een sprookjesachtig food forest midden in de natuur. We hebben een uitgestrekte Permcultuur tuin met vele soorten...

Mijmeringen over de lockdown

Mijmeringen over de lockdown

Een nieuw jaar, dezelfde lockdown. Elke ochtend opstaan om een dag te beginnen die je gister al hebt beleefd, en de dag ervoor en ook de dag dáárvoor en eigenlijk de afgelopen twee maanden. De dagen gaan langzaam en de weken trekken voorbij in een grote sleur. Ik ben...

Wat houdt mediteren nou precies in?

Wat houdt mediteren nou precies in?

Sommige mensen denken dat mediteren betekent dat je elke gedachte en emotie moet blokkeren en in uiterste stilte moet zitten. Anderen denken weer dat het de bedoeling is om in een hogere staat van bewustzijn te raken. Maar wanneer jij gespannen ‘ik moet mediteren, ik...