Terug naar school (dromen 4)

In 2008, twee jaar na mijn vertrek uit Nederland, begint een serie van sporadisch terugkerende dromen met een sterkte gelijkenis. In essentie doet zich het volgende voor: Ik bevind me op mijn middelbare school, ik boek goede resultaten en voel me zelfverzekerd. Dan blijkt dat ik om een onvoorziene reden mijn diploma niet zal kunnen behalen.

Hevig verontrust word ik vervolgens wakker, om me met moeite te overtuigen mijn formele scholing echt al te hebben afgerond.
De opluchting over de onwaarheid van de manifeste* droominhoud is de eerste paar keer zo groot (en mijn kennis over dromen zo klein) dat ik compleet voorbij ga aan hetgeen de droom aan het licht lijkt te willen brengen. Mogelijk dat daarom de droom na enkele ‘waarschuwingen’ een poos uitblijft, in afwachting van het moment dat ik er meer ontvankelijk voor zal zijn.

* De manifeste droominhoud is hoe de dromer zijn droom onthoudt (in de uiterlijke vorm). Daartegenover staat de latente inhoud, wat duidt op de associaties en betekenissen van de manifeste droombeelden.

Een paar jaar later
Op een goede nacht aan het begin van mijn derde jaar op de berg (oktober 2012), keer ik terug op mijn middelbare school. Hetzelfde verhaal, maar nu wordt duidelijk dat ik niet kan slagen omdat ik het vak Nederlands links heb laten liggen.

Ik sta onopgemerkt op een lege lang gang met klaslokalen, ‘mijn’ klas is volop bezig. Ik heb al zo vaak verstek laten gaan dat het me weerhoudt om het klaslokaal binnen te gaan. Ik ben totaal niet op de hoogte van de actuele lesstof en het staat me bovendien tegen om mijn afwezigheid mogelijk te moeten verantwoorden.

Bij het wakker worden is mijn eerste reactie als vanouds, maar het terugkeren van de droom en de wending aan het einde fascineren me.

Kort daarop droom ik hetzelfde nog eens. Maar deze keer wacht ik tot de les is afgelopen en vraag de docent naar een mogelijkheid om het vak alsnog dit schooljaar af te ronden. Alleen dan zou ik voor een beoogde datum mijn diploma te kunnen halen. Tot mijn blijdschap zegt de docent dat dit kan door het volbrengen van een vervangende opdracht. Echter, hij komt met zo’n enorme stapel boeken op de proppen, die ik allemaal zou moeten lezen, dat de moed me haast in de schoenen zakt. Als ik wil slagen, bedenk ik me in de droom, moet ik werkelijk alles op alles zetten.

Back to school
Die morgen geen ontsteltenis bij het ontwaken. De droom leek duidelijk te attenderen op een komende periode van grote inspanning, waarin een inhaalslag op het gebied van Nederlands moet worden geslagen. Of misschien op Nederlands gebied?! En wat kan die vervangende opdracht symboliseren? Moet ik iets ondernemen of wordt me iets aangereikt, zoals in de droom door de docent? Moet ik misschien letterlijk Nederlandse boeken lezen, ongelezen klassiekers die bij mijn scholing horen? Deze winter bij de haard met een flinke stapel boeken zou zo gek nog niet zijn.

Dit overpeinzend ontvang ik een bericht met de vraag of ik die komende decembermaand op een huis van een vriend kan passen. In Nederland, nota bene een oud schoolgebouw. Oke, dat is duidelijk; back to school!