Eindeloos bewustzijn

door | jan 29, 2011 | Bewustzijn, Geest

Het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel leidde mij terug naar filosofische vraagstukken, waar ik me al lange tijd niet mee bezig gehouden had. Terug naar de vraag, wat bewustzijn eigenlijk inhoudt, en hoe je bewustzijn zich verhoudt tot de werkelijkheid die je om je heen waarneemt. Ieder kind stelt zich ergens in zijn […]
Eindeloos bewustzijn - gat in de muur
Inhoud Eindeloos bewustzijn

Het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel leidde mij terug naar filosofische vraagstukken, waar ik me al lange tijd niet mee bezig gehouden had. Terug naar de vraag, wat bewustzijn eigenlijk inhoudt, en hoe je bewustzijn zich verhoudt tot de werkelijkheid die je om je heen waarneemt.

Ieder kind stelt zich ergens in zijn ontwikkeling de vraag: “Waar zijn de mensen die ik niet in mijn directe omgeving waarneem?”.

De film “The Truman Show” van Peter Weir (1998) speelt hier op aardige wijze mee: de hele belevingswereld van de hoofdpersoon van de film blijkt gefingeerd, een TV-set, en de mensen om hem heen zijn acteurs. Zelf heb ik op zeker moment bedacht, dat de werkelijkheid zoals ik die waarneem in elk geval in zichzelf consistent is. In mijn leven ben ik onderworpen aan wetmatigheden, die een samenhang vertonen, die niet te doorbreken is. Je kunt bij voorbeeld niet het ene moment wel door een muur heen lopen en het volgende niet. Het is theoretisch denkbaar, dat je misschien wel door andere objecten heen kunt lopen, maar niet binnen deze werkelijkheid. Dat maakt in elk geval de dagelijkse werkelijkheid wel overzichtelijker.

Het is wel denkbaar, dat er andere werkelijkheden zijn, waarbinnen dit wel kan. Dit idee van parallelle werkelijkheden is ook niet nieuw, en ook daar zijn ook verschillende SF-verhalen op gebaseerd. Wanneer je dus iets wilt doen, wat niet binnen de bestaande werkelijkheid past, dan moet je deze werkelijkheid verlaten. En dat is ook weer zo radicaal.

Ons waarnemend bewustzijn

Van Lommel stelt de vraag aan de orde, of ons waarnemen, ons bewustzijn, onverbrekelijk verbonden is met de materie die we zijn, of niet. Dit is een vraag naar spiritualiteit. Zijn boek heeft me aan het twijfelen gebracht, en een nieuwe impuls gegeven om deze vraag uit te diepen.

Die twijfel heeft twee oorzaken. De ene is de wetenschappelijke basis waarmee hij probeert te herleiden, dat materie en geest niet onlosmakelijk verbonden zijn, en de geest ook zonder de materie kan voortbestaan. Of die basis gedegen is, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Mijn nieuwsgierigheid is echter wel gewekt. De andere benadering die hij volgt is echter, dat hij wijst op het feit dat zolang de mensheid bestaat hetzelfde soort ervaringen herhaald wordt, door alle tijden en culturen heen. In het telkens terugkerend relaas van die ervaringen zit een vast patroon. En dat patroon is zo hardnekkig, dat je in feite alleen al daarom de waarheid van die vertelde ervaringen niet meer kunt ontkennen. De vraag is echter, wat nu precies de kern van waarheid is. Want er zit natuurlijk ook ‘mumbo jumbo’ bij, en daar hebben we niets aan, dat vertroebelt de zaak alleen maar. Dit brengt mij op een spirituele zoektocht, een onderzoek naar de vraag of materie en geest wel of niet één zijn. En daarmee deels ook een onderzoek naar de aard van bewustzijn en waarneming, omdat onderzoek naar het wezen van de menselijke geest een onderzoek is naar de aard van het bewustzijn.

Ik ben dus (tegelijkertijd) aan het lezen in tal van boeken. Een handboekje over “Existentiële fenomenologie” een boek “Descartes in 90 minuten”, twee boeken van de Dalai Lama, boeken van Jan Willem van de Wetering over zijn ervaringen met het Zen-boeddhisme, twee boeken over Seneca enzovoort.

Van die zoektocht zal ik op deze website verslag doen (als ik de tijd kan vinden). En als ik de tijd kan vinden deze website interactiever te maken, dan zal ik ook graag meer mensen aan het woord laten om met mij (en anderen) hierover te filosoferen. [MdV 5 november 2008]

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/maarten-admin/" target="_self">Maarten de Vries</a>

Maarten de Vries

Position

ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming. Vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving ben ik met de website keepondreaming begonnen. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Alles over Geest

100% Zelfvoorzienend

100% Zelfvoorzienend

Ik woon met mijn vrouw en kind off the grid in een pittoresk boerderijtje op een berg in Catalonië. Onze homestead ligt aan een beek in een sprookjesachtig food forest midden in de natuur. We hebben een uitgestrekte Permcultuur tuin met vele soorten...

Mijmeringen over de lockdown

Mijmeringen over de lockdown

Een nieuw jaar, dezelfde lockdown. Elke ochtend opstaan om een dag te beginnen die je gister al hebt beleefd, en de dag ervoor en ook de dag dáárvoor en eigenlijk de afgelopen twee maanden. De dagen gaan langzaam en de weken trekken voorbij in een grote sleur. Ik ben...

Wat houdt mediteren nou precies in?

Wat houdt mediteren nou precies in?

Sommige mensen denken dat mediteren betekent dat je elke gedachte en emotie moet blokkeren en in uiterste stilte moet zitten. Anderen denken weer dat het de bedoeling is om in een hogere staat van bewustzijn te raken. Maar wanneer jij gespannen ‘ik moet mediteren, ik...

De tuinman en de Dood

De tuinman en de Dood

We kunnen zelf beslissen, of we ons denken laten beheersen door angst, of niet. Oefening in loslaten is een manier om geestelijke rust te bewaren in turbulente tijden.

Een kruistocht naar nieuwe zingeving

Een kruistocht naar nieuwe zingeving

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. In het nieuws zien we een draaikolk van strijd en verandering. Spanningen die oud - haast vergeten - leken, komen ineens weer naar boven en brengen oorlog en ellende. Miljoenen mensen vluchten op zoek naar een goed heenkomen....

Boeddhisme

Boeddhisme

De laatste maanden heb ik me (weer) gestort op het boeddhisme. Ik lees Boeddhisme4Dummies en tweet elke dag wat over hetgeen ik lees. Zie @KeepondreamingU op Twitter. Zo ontstaat  via #Boeddhisme4Dummies een soort uittreksel van het boek. Ik vind het erg leerzaam, het...

Zelfbewust werken aan zelfregulering

Zelfbewust werken aan zelfregulering

Eenmaal zelfbewust kun je gaan werken aan zelfregulering. Je herkent emotionele 'triggers' en ontwikkelt de kracht om soepel veranderingen te verwerken en hoe je kunt handelen in emotioneel moeilijke situaties. Dit gaat niet alleen over zelfbeheersing! In deze sessie...

Meditatie om zelfbewust je emoties te beheersen

Meditatie om zelfbewust je emoties te beheersen

Leer door middel van meditatie te luisteren naar je lichaam om je emoties waar te nemen en er toegang toe te krijgen, te ordenen. Leer zelfbewust te zijn en jouw emoties te beheersen. Ontdek ook het nut van onplezierige emoties... Dit wordt emotionele intelligentie...

Naar de bron van de filosofie

Naar de bron van de filosofie

Een mens heeft zo zijn gewoonten. Elk jaar als ik mijn dochters op zondag naar zeilkamp breng, dan blijven we nog wat hangen in Friesland. Van de sfeer in Friesland word ik blij, het gevoel van vakantie, van vrijheid, met al die zeilboten. Zeilen, zo bedacht ik me...

De essentie van bewustzijn

De essentie van bewustzijn

Het (zelf) bewustzijn is volgens Dick Swaab in zijn boek "Wij zijn ons brein" wat hij noemt "een emergente eigenschap" van het brein. Ik was daar tot voor kort niet van overtuigd, en meende in mijn zoektocht naar de essentie van bewustzijn dat ons (zelf)bewustzijn, de...

Keep on Dreaming Inspiratie Persoonlijke groei en Geluk

Keepondreaming zoekt vrijmoedig naar de essentie van het leven.
Zonder dromen is er niets!

Samen op zoek naar onze diepere beweegredenen en naar wat ons in het leven drijft.

Partner van Keepondreaming

Keepondreaming Redacteuren

Keepondreaming Coördinatie