Eindeloos bewustzijn Pim van Lommel

door | jan 29, 2011 | Bewustzijn, Geest

Dit intrigerende boek beschrijft de bevindingen van Pim van Lommel in een door hem uitgevoerd onderzoek naar het menselijk bewustzijn. In zijn praktijk als cardioloog werd hij geconfronteerd met mensen, die na een reanimatie een “bijna dood ervaring” rapporteerden. Zij vertelden over uittredingservaringen, het door een tunnel gaan en het bereiken van een helder licht gepaard […]
Eindeloos bewustzijn Pim van Lommel
Inhoud Eindeloos bewustzijn Pim van Lommel

Dit intrigerende boek beschrijft de bevindingen van Pim van Lommel in een door hem uitgevoerd onderzoek naar het menselijk bewustzijn.

In zijn praktijk als cardioloog werd hij geconfronteerd met mensen, die na een reanimatie een “bijna dood ervaring” rapporteerden. Zij vertelden over uittredingservaringen, het door een tunnel gaan en het bereiken van een helder licht gepaard aan een ervaring van overweldigende liefde, en ontmoetingen met overleden mensen die hen terugstuurden. Daar kwam bij, dat deze patiënten ook feiten over hun reanimatie bleken te hebben waargenomen, die zij volgens de huidige stand van de medische wetenschap niet konden waarnemen omdat zij op dat moment buiten bewustzijn waren en hun hersenen niet functioneerden.

Pim van Lommel vond dat op een serieuze en wetenschappelijke wijze ingegaan diende te worden op deze telkens terugkerende en consistente verhalen. Hij heeft deze ervaringen in een consistent wetenschappelijk onderzoek in kaart gebracht, samen met twee psychologen. Het verslag van dit onderzoek in The Lancet heeft zeer veel teweeg gebracht. In zijn boek beschrijft Van Lommel het onderzoek en geeft een uiteenzetting, waarom hij denkt dat deze ervaringen wel degelijk serieus te nemen zijn en hoe deze aan de hand van ontwikkelde wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijke ontdekkingen te verklaren zouden kunnen zijn. Hij ontwikkelt met kracht van wetenschappelijke argumenten een theorie, dat het bewustzijn iets is dat uitstijgt boven de materie waaruit wij bestaan.

Dat klinkt behoorlijk vaag, maar is minder vaag dan het lijkt. Pim van Lommel probeert aan de hand van de kwantummechanica te laten zien hoe het ‘eindeloos’ bewustzijn te begrijpen zou zijn. In de kwantummechanica zijn en worden door natuurkundigen (Einstein en andere grootheden) ongerijmde inzichten ontwikkeld, die maar al te waar blijken te zijn. Materie kan in de kwantummechanica zichzelf als het ware ontstijgen en overgaan in een andere status en dimensie, waarin het eigenschappen heeft die bizar en ongelooflijk zijn, zoals het tegelijk wel en niet hebben van massa. Van Lommel baseert zijn theorie op deze inzichten, en komt tot de conclusie dat het individuele bewustzijn zoals wij dat ervaren een tegenhanger heeft in een andere dimensie, waar andere natuurkundige wetten gelden. Het bestaan van andere dimensies dan die wij in het dagelijks leven kennen is overigens ook in de kwantummechanica aanvaard. In die zgn. non-lokale ruimte is er geen sprake van tijd of afstand. Van Lommel legt uit welke plaats het bewustzijn hierin zou kunnen hebben, hoe dit zich verhoudt tot het alledaagse individuele bewustzijn zoals wij dat ervaren, en hoe het bewustzijn in het menselijk lichaam te plaatsen zou kunnen zijn. Hoewel de natuurkundige onderbouwing ook na herhaalde lezing minst genomen onbegrijpelijk is, is het een knappe poging om waarnemingen theoretisch te onderbouwen.

Deze theorie is absoluut intrigerend en zet je wereldbeeld drastisch op zijn kop. Van Lommel verdient bewondering voor zijn onderzoek en voor dit boek. Juist doordat het een zo indringende en revolutionaire visie op het bewustzijn is, roept dit bij mensen die bang zijn zich de vragen te stellen die hij stelt, grote weerstanden op. In zijn boek beschrijft hij dan ook dat zijn onderzoek verketterd is en hij door andere wetenschappers als charlatan is neergezet. Dat terwijl hij in alles een kritische en wetenschappelijke blik voorop blijft stellen, en voor zover voor de niet deskundige lezer is na te gaan op een deskundige manier voortbouwt op bestaande wetenschappelijke inzichten en precies aangeeft welke daarvan algemeen aanvaard zijn en welke nog ter discussie staan. Hij voert de lezer langs bepaald niet eenvoudige theorieën, maar het boek blijft goed leesbaar. Een absolute aanrader. Inmiddels is er ook een film over het boek gemaakt door Van Lommel, in samenwerking met de BOS [MdV 24 juli 2008; update 17-04-2011]

<a href="https://erna-one.dev.serv10.wpbouwlocatie.nl/author/maarten-admin/" target="_self">Maarten de Vries</a>

Maarten de Vries

Position

ik ben Maarten de Vries, editor van keepondreaming. Vanuit de behoefte om op zoek te gaan naar zingeving ben ik met de website keepondreaming begonnen. Dat had veel te maken met het feit dat ik mijn 50e levensjaar bereikte en mij ging afvragen: “hoe nu verder?”. Een moment van stilstaan en omzien (en vooruitzien) in verwondering wanneer je een mijlpaal in je leven bereikt.

Alles over Geest

100% Zelfvoorzienend

100% Zelfvoorzienend

Ik woon met mijn vrouw en kind off the grid in een pittoresk boerderijtje op een berg in Catalonië. Onze homestead ligt aan een beek in een sprookjesachtig food forest midden in de natuur. We hebben een uitgestrekte Permcultuur tuin met vele soorten...

Mijmeringen over de lockdown

Mijmeringen over de lockdown

Een nieuw jaar, dezelfde lockdown. Elke ochtend opstaan om een dag te beginnen die je gister al hebt beleefd, en de dag ervoor en ook de dag dáárvoor en eigenlijk de afgelopen twee maanden. De dagen gaan langzaam en de weken trekken voorbij in een grote sleur. Ik ben...

Wat houdt mediteren nou precies in?

Wat houdt mediteren nou precies in?

Sommige mensen denken dat mediteren betekent dat je elke gedachte en emotie moet blokkeren en in uiterste stilte moet zitten. Anderen denken weer dat het de bedoeling is om in een hogere staat van bewustzijn te raken. Maar wanneer jij gespannen ‘ik moet mediteren, ik...

De tuinman en de Dood

De tuinman en de Dood

We kunnen zelf beslissen, of we ons denken laten beheersen door angst, of niet. Oefening in loslaten is een manier om geestelijke rust te bewaren in turbulente tijden.

Een kruistocht naar nieuwe zingeving

Een kruistocht naar nieuwe zingeving

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. In het nieuws zien we een draaikolk van strijd en verandering. Spanningen die oud - haast vergeten - leken, komen ineens weer naar boven en brengen oorlog en ellende. Miljoenen mensen vluchten op zoek naar een goed heenkomen....

Boeddhisme

Boeddhisme

De laatste maanden heb ik me (weer) gestort op het boeddhisme. Ik lees Boeddhisme4Dummies en tweet elke dag wat over hetgeen ik lees. Zie @KeepondreamingU op Twitter. Zo ontstaat  via #Boeddhisme4Dummies een soort uittreksel van het boek. Ik vind het erg leerzaam, het...

Zelfbewust werken aan zelfregulering

Zelfbewust werken aan zelfregulering

Eenmaal zelfbewust kun je gaan werken aan zelfregulering. Je herkent emotionele 'triggers' en ontwikkelt de kracht om soepel veranderingen te verwerken en hoe je kunt handelen in emotioneel moeilijke situaties. Dit gaat niet alleen over zelfbeheersing! In deze sessie...

Meditatie om zelfbewust je emoties te beheersen

Meditatie om zelfbewust je emoties te beheersen

Leer door middel van meditatie te luisteren naar je lichaam om je emoties waar te nemen en er toegang toe te krijgen, te ordenen. Leer zelfbewust te zijn en jouw emoties te beheersen. Ontdek ook het nut van onplezierige emoties... Dit wordt emotionele intelligentie...

Naar de bron van de filosofie

Naar de bron van de filosofie

Een mens heeft zo zijn gewoonten. Elk jaar als ik mijn dochters op zondag naar zeilkamp breng, dan blijven we nog wat hangen in Friesland. Van de sfeer in Friesland word ik blij, het gevoel van vakantie, van vrijheid, met al die zeilboten. Zeilen, zo bedacht ik me...

De essentie van bewustzijn

De essentie van bewustzijn

Het (zelf) bewustzijn is volgens Dick Swaab in zijn boek "Wij zijn ons brein" wat hij noemt "een emergente eigenschap" van het brein. Ik was daar tot voor kort niet van overtuigd, en meende in mijn zoektocht naar de essentie van bewustzijn dat ons (zelf)bewustzijn, de...

Keep on Dreaming Inspiratie Persoonlijke groei en Geluk

Keepondreaming zoekt vrijmoedig naar de essentie van het leven.
Zonder dromen is er niets!

Samen op zoek naar onze diepere beweegredenen en naar wat ons in het leven drijft.

Partner van Keepondreaming

Keepondreaming Redacteuren

Keepondreaming Coördinatie