Morele code gebruik (algemene) voorwaarden Keepondreaming

1. Keepondreaming stelt zich ten doel menselijk geluk en welbevinden te bevorderen.

2. Omdat niet iedereen zich dit ten doel stelt, en juridische gevaren dreigen in geval mensen zich laten leiden door negatieve drijfveren, is Keepondreaming genoodzaakt zich te beschermen tegen die juridische gevaren.

3. Bij het gebruiken van de juridische voorwaarden zal voor Keepondreaming altijd de verbondenheid tussen mensen, wederzijds begrip en het bevorderen van wederzijds geluk voorop staan.

4. Keepondreaming zal nooit en te nimmer van haar juridische positie en de bedongen voorwaarden gebruik maken om anderen te schaden teneinde zich ten koste van anderen te verrijken, en deze slechts voor zover nodig gebruiken om de nakoming te verzekeren van verplichtingen die anderen jegens Keepondreaming op zich hebben genomen en om Keepondreaming te beschermen tegen juridische claims en aansprakelijkstellingen van derden.

5. Daarbij zal Keepondreaming altijd trachten begrip op te brengen voor de positie en de drijfveren van degenen, met wie een dispuut mocht ontstaan, en zal zij altijd trachten dit op een oprechte, redelijke en minnelijke wijze op te lossen, met respect voor ieders opvatting.

Copyright Keepondreaming B.V. ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 57265526.